Copyright ©2017

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Social Media Gids en het logo van Social Media Gids, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Social Media Gids. Social Media Gids behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berustend uitsluitend bij Social Media Gids en/of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Social Media Gids is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

Social Media Gids heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Social Media Gids, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Social Media Gids heeft tevens het recht om – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.